Upadłość konsumencka a sprawy spadkowe

Duża grupa ludzi dziś (a w szczególnie dłużników) zadaje sobie pytanie, co to jest upadłość konsumencka. Odpowiedź będzie krótka lub nader wydłużona. Jednakże poniższy artykuł mam nadzieję odpowie na wszelkie nurtujące Cię wątpliwości. Nade wszystko możemy oznajmić, iż jest to nie mniej nie więcej tylko ogłoszenie bankructwa w sytuacji, kiedy dojdziemy do wniosku, iż jesteśmy popadliśmy w stan niewypłacalności a ciągłe opłacanie naszego zadłużenia jest niewykonalne (np. sumy rat przewyższają w znacznym stopniu nasze przychody).

Podstawowym elementem przy ogłoszeniu upadłości jest to, żeby nasza niewypłacalność zaistniała bez naszej winy. Oznacza to, iż zadłużenie powstało obiektywnie bez naszej świadomej winy (np. padliśmy ofiarą krętaczy finansowych, którzy zatwierdzili z nami umowę pożyczki gdzie wysokość odsetek stanowi przestępstwo lichwy). Nasza sprawa jest badana przez sąd rejonowy ze względu na miejsce naszego zamieszkania. Do niego kierujemy właśnie wniosek.

W trakcie postępowania sąd analizuje naszą sytuację finansową, sprawdza wiarygodność przedłożonych dowodów i ostatecznie decyduje o tym czy wydać postanowienie o ogłoszeniu upadłości w stosunku do nas. Powinniśmy wiedzieć, że w żadnym razie nie możemy sobie zezwolić na skrywanie majątku i innego tego typu posunięcia. Może to, albowiem zniweczyć nasze szanse na obwieszczenie bankructwa na długi okres czasu.
Upadłość konsumencka to instytucja prawna, która do naszego prawodawstwa została umieszczona pod koniec grudnia 2009. Regulacje odnośnie jej wykorzystywania mieszczą się w ustawie o prawie upadłościowym i naprawczym. Wskazane jest w tym miejscu wskazać, że do tej pory z możliwości ogłoszenia upadłości mogły korzystać tylko przedsiębiorstwa. Natomiast na chwilę obecną jest to także wykonalne w wypadku konsumentów. Jej przeprowadzenie nie jest prostym zadaniem, wymaga kompetentnej wiedzy prawniczej i ogromnej wytrwałości (całe postępowannie łącznie z wykonaniem planu spłaty może trwać nawet ponad trzy lata).

Jednakże upadłość konsumencka w bardzo wielu wypadkach jest doskonałą alternatywę dla osób, które mają już egzekucję komorniczą. Na tego typu stan rzeczy ingeruje wiele zmiennych. Musimy, albowiem wiedzieć, iż egzekucja komornicza mieści w sobie duże koszty (opłacamy koszty egzekucyjne, koszty zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym itd.) a prócz tego często z tego, co nam zabiera komornik niepokrywane są nawet odsetki od głównej kwoty naszego zadłużenia a co za tym idzie nasz dług zamiast maleć jeszcze rośnie. Jest to droga donikąd.

Upadłość konsumencka niweluje ten problem. Pod warunkiem, że się na nią zdecydujemy to sąd przydziela nam osobę syndyka, który z kolei tworzy plan naprawczy. Spłata zadłużeń trwa najwyżej 3 lata a po tym okresie niezwrócone długi podlegają procedurze umorzenia. Oznacza to, iż nikt już może ich od nas egzekwować.

Upadłość konsumencka w 2016 roku to niezmiernie gorący problem, przede wszystkim wśród jednostek, które w przeszłości zaciągnęły dużo zobowiązań a w chwili obecnej nie radzą sobie z ich zwrotem. Możemy, dlatego postawić w tym miejscu pytanie, z czym wiąże się tak duże zainteresowanie właśnie tą instytucją prawną (gdyż przepisy te zostały wprowadzone już pod koniec 2009 r.). Jak się, bowiem okazuje wszystko jest powiązane z nowelizacją tych uregulowań ustawowych, jaka nadeszła w oficjalne zrodlo grudniu 2014 roku Od tego czasu mechanizm ogłoszenia upadłości uległ zdecydowanej liberalizacji, przez co może z niej korzystać więcej jednostek posiadających znaczne kłopoty ze swoim zadłużeniem.

Dla tego przykładu unaocznia się, że rok 2016 jest rokiem przełomowym, gdy chodzi o upadłość konsumencką. Na chwilę teraźniejszą możemy, albowiem już liczyć postanowienia sądów w tym temacie na setki przykładów (w początkowym roku działania ustawy było to zaledwie kilkanaście orzeczeń na kilkaset wniesionych wniosków). Jesteśmy sprawdz tutaj w stanie zanotować, że sądy coraz przychylniej podchodzą do problemów osób zadłużonych.

W praktyce jak się, albowiem okazuje upadłość konsumencka jest jedynym rozsądnym wyjściem dla jednostek, które wpadły w spiralę obciążenia i nie mają faktycznych szans na spłatę swojego długu. Każdy, kto ma, chociażby minimalną styczność z branżą kredytową lub pożyczkową zna przykłady osób, które w wielu przypadkach nie ze swej winy znalazły się w kredytowej pułapce (np. zadłużyły się nadmiernie, żeby ratować ciężko chorego członka rodziny).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *